Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Rodzinny Dom Dziecka (Gorzanów)

https://rdd-gorzanow.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://rdd-gorzanow.bip.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|15|
Spis informacji publicznych (15)
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  30.04.2024 10:42
Data weryfikacji:   30.04.2024 10:42
Data ostatniej zmiany:   30.04.2024 10:42 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  07.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 12:27
Data weryfikacji:   08.05.2023 12:28
Data ostatniej zmiany:   08.05.2023 12:28 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  08.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.05.2022 16:31
Data weryfikacji:   05.05.2022 16:31
Data ostatniej zmiany:   05.05.2022 16:31 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.05.2021 15:50
Data weryfikacji:   04.05.2021 15:51
Data ostatniej zmiany:   04.05.2021 15:51 Rejestr zmian
Raport o stanie zapewnienia dostępności - za rok 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  16.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2021 16:16
Data weryfikacji:   29.03.2021 16:17
Data ostatniej zmiany:   29.03.2021 16:17 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Liszewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  05.03.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2020 10:55
Data weryfikacji:   07.05.2020 10:59
Data ostatniej zmiany:   07.05.2020 10:59 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Liszewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  07.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 12:28
Data weryfikacji:   08.05.2019 13:03
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 13:03 Rejestr zmian
UCHWAŁA NR 12/2014 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  01.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2018 18:27
Data weryfikacji:   01.02.2018 19:00
Data ostatniej zmiany:   01.02.2018 19:00 Rejestr zmian

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego: Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Gorzanowie z dnia 28.01.2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z DNIA 15.10.2013 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  01.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2018 18:39
Data weryfikacji:   01.02.2018 18:59
Data ostatniej zmiany:   01.02.2018 18:59 Rejestr zmian
PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  01.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2018 18:48
Data weryfikacji:   01.02.2018 18:59
Data ostatniej zmiany:   01.02.2018 18:59 Rejestr zmian

przeprowadzonej w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Gorzanowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z DNIA 17.11.2017 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Alicja Konopka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Alicja Konopka
Autor ostatniej poprawki:   Alicja Konopka
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wytworzenia informacji:  01.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2018 18:50
Data weryfikacji:   01.02.2018 18:59
Data ostatniej zmiany:   01.02.2018 18:59 Rejestr zmian
Działaność i kompetencje-Rodzinny Dom Dziecka (Gorzanów)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Danuta Liszewska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   17.12.2010 13:10
Przedmiot działności i kompetencje Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzanowie
Organizacja-Rodzinny Dom Dziecka w Gorzanowie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Danuta Liszewska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   17.12.2010 13:10
Regulamin organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzanowie
Status prawny-Rodzinny Dom Dziecka (Gorzanów)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Danuta Liszewska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   17.12.2010 13:10
Podstawa prawna funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzanowie
Zasady Funkcjonowania Jednostki-Rodzinny Dom Dziecka-Gorzanów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Danuta Liszewska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Alicja Konopka
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   17.12.2010 13:10
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. (Dz. U. z dnia 26 września 2000 r.)